Άρθρα

 Προσωρινός αποκλεισμός /Άρση αποκλεισμού -Suspend/Unsuspend an Account

Μπορείτε να αποκλείσετε κάποιο λογαριασμό/πελάτη σας προσωρινά.Συνδεθείτε στο cpanel σας και...

 Τι πρέπει να κάνω στο reseller πακέτο μου

Συνδεθείτε στο cpanel...

 Αλλαγή κωδικού -Password Modification

Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης ενός λογαριασμού/πελάτη σας . Συνδεθείτε...

 Αλλαγή χαρακτηριστικών ενός πακέτου- Edit Packages

Συνδεθείτε στο cpanel σας και επιλέξτε το εικονίδιο"Web Host Manager". Απο το μενού αριστερά...

 Αλλαγή πακέτου ενός λογαριασμού - Upgrade/Downgrade an Account

Συνδεθείτε στο cpanel...

 Δημιουργία καινούργιου λογαριασμού/πελάτη -Create a New Account

Συνδεθείτε στο cpanel...

 Δημιουργία πακέτου- Add Packages

Θα πρέπει να συνδεθείτε στο cpanel σας και να επιλέξετε «WebHost Manager». Στη συνέχεια απο το...

 Διαγραφή ενός λογαριασμού/πελάτη - Terminate an Account

Συνδεθείτε στο cpanel...

 Διαγραφή πακέτου-Delete Packages

Συνδεθείτε στο cpanel...

 Λίστα λογαριασμών/πελατών -List Accounts

Συνδεθείτε στο cpanel...