Κατηγορίες

Control Panel 11

Θέματα που αφορούν το cpanel, το δημοφιλέστερο control panel της παγκόσμιας αγοράς. Στατιστικά, backups, emails, databases κ.α.

Domain 27

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με κατοχύρωση, ανανέωση, μεταφορά ονομάτων χώρου. Ορισμοί και άλλες χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν το domain σας.

Κεντρο Υποστήριξης 19

Θέματα που αφορούν τις καρτέλες πελατών. Λογαριασμοί, ανανεώσεις συνδρομών, διαχειριση domains, λογαριασμών φιλοξενίας και άλλων πρόσθετων υπηρεσιών.

Mail Hosting 13

Συχνές ερωτήσεις που αφορούν τα πακέτα mail hosting. Ρυθμίσεις email account, forwarders, auto responders κ.α.

Resellers 10

Θέματα που αφορούν τη διαχείριση των reseller πακέτων φιλοξενίας. Χρήση WHM, δημιουργία λογαριασμών, πακέτων φιλοξενίας κτλ

Shared Web Hosting 17

Συχνές ερωτήσεις που αφορούν τη λειτουργία του πακέτου φιλοξενίας σας, όπως έχουν προκύψει μέσα από αιτήματα υποστήριξης πελατών μας.

Δημοφιλή