Άρθρα

 Backup αρχείων και βάσεων δεδομένων

Από το control panel σας μπορείτε ανά πάσα στιγμή να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας ολόκληρη την...

 Προστασία ενός Directory με κωδικό

Συνδεθείτε στο cpanel σας και επιλέξτε το εικονίδιο"Password Protect Directories". Απο τη λίστα...

 Σύνδεση στο Cpanel

Η σύνδεση στο cpanel σας γίνεται με δύο τρόπους. Είτε δίνοντας το όνομα του Domain σας , είτε...

 Τι είναι το cpanel?

Το cPanel  είναι ο...

 Αποκλεισμός IP

Αν θέλετε να αποκλείσετε κάποια συγκεκριμένη  διεύθυνση IP να έχει πρόσβαση στην σελίδα σας, θα...

 Δημιουργία Auto-Responder

Αφού μπείτε στο cpanels σας, επιλέγετε «Au to-Responder» . Στη συνέχεια επιλέγετε «Add...

 Δημιουργία λογαριασμού email

Αφού συνδεθείτε στο cpanel σας, επιλέγετε  το εικονίδιο «Email Accounts» . Στο πλαίσιο με τίτλο...

 Δημιουργία λογαριασμού email στο Outlook Exress

Ρυθμίσεις για Outlook Express 5/6Δημιουργία Λογαριασμού emailΚάνοντας διπλό click στο εικονίδιο...

 Δημιουργία Βάσης Δεδομένων( MySQL Database)

Αφού συνδεθείτε στο cpanel σας επ ιλέξτε το εικονίδιο "MySQL Databases" Στο πλαίσιο «Create New...

 Δημιουργία-Διαγραφή επιπλέον λογαριασμών ftp

Για να δημιουργήσετε επιπλέον λογαριασμούς ftp θα πρέπει να συνδεθείτε στο cpanel σας και να...

 Εισαγωγή Βάσης Δεδομένων

Αφού συνδεθείτε στο cpanel σας, επιλέγετε το εικονίδιο «phpmyAdmin» και στη συνέχεια "import "....