Δημιουργία Βάσης Δεδομένων( MySQL Database)

Αφού συνδεθείτε στο cpanel σας επ ιλέξτε το εικονίδιο "MySQL Databases"

Στο πλαίσιο «Create New Database» δίνετε το όνομα της βάσης σας και επιλέγεται το κουμπί «Create database».

Αφού δημιουργήσετε τη βάση σας θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα χρήστη για τη βάση αυτή.

Στο πλαίσιο  «Add New User» δίνετε τα στοιχεία του χρήστη και επιλέγετε το κουμπί «Create User».
Τέλος θα πρέπει να συνδέσετε το χρήστη με τη βάση.

Από το πλαίσιο «Add User To Database» επιλέγετε:
User:
Το χρήστη που φτιάξατε ή κάποιον χρήστη που ήδη υπάρχει και θέλετε να συνδεθεί με τη βάση σας.
Database: Τη βάση που φτιάξατε προηγουμένως.
Add: Επιλέγετε add για να ολοκληρωθεί η διαδικασία

 

Στον πίνακα με τίτλο"Current Databases" μπορείτε να δείτε όλες τις βάσεις δεδομένων σας καθώς και τους χρήστες τους.

Ικανοποιητική απάντηση;

 Εκτύπωση άρθρου

Επίσης Διαβάστε

Προστασία ενός Directory με κωδικό

Συνδεθείτε στο cpanel...

Backup αρχείων και βάσεων δεδομένων

Από το control panel σας...

Δημιουργία Auto-Responder

Αφού μπείτε στο cpanels...

Δημιουργία λογαριασμού email

Αφού συνδεθείτε...

Δημιουργία λογαριασμού email στο Outlook Exress

Ρυθμίσεις για Outlook Express...