Δημιουργία λογαριασμού email στο Outlook Exress

Ρυθμίσεις για Outlook Express 5/6

Δημιουργία Λογαριασμού email

Κάνοντας διπλό click στο εικονίδιο του Outlook Express που υπάρχει στην ʽEπιφάνεια εργασίαςʼ (Desktop), ανοίγει το πρόγραμμα αλληλογραφίας.


Για να φτιάξετε έναν λογαριασμό email στο Outlook Express ώστε να στείλετε και να λάβετε emails, πρέπει να κάνετε τις εξής ρυθμίσεις : Από τo κεντρικό μενού του Outlook Express επιλέξτε 'Εργαλεία' (Tools) και 'Λογαριασμοί' (Accounts).
Στη καρτέλα 'Αλληλογραφία' (Mail) πατήστε  'Προσθήκη' (Add) για να δημιουργήσετε τον λογαριασμό της αλληλογραφίας σας.
Στο πεδίο 'Display Name' γράψτε το όνομά σας και πατήστε 'Next' (Επόμενο).


Θα συμπληρώσετε την email διεύθυνση η οποία  διαμορφώνεται ανάλογα με το username σας, δηλ. αν το username σας είναι pelatis, η e-mail διεύθυνσή σας είναι pelatis@onomasiaistoselidas.gr και στη συνέχεια πατήστε  ʽΕπόμενοʼ (Next).


Στο πεδίο 'Ο Διακομιστής Εισερχόμενης Αλληλογραφίας είναι ' [My Incoming Mail Server is] επιλέγετε  'POP3'. Στο πεδίο 'Διακομιστής Εισερχόμενης Αλληλογραφίας'  [Incoming  mail (POP3) server] συμπληρώνετε τον incoming mail server της που είναι 'mail.onomasiaistoselidas.gr' και στο πεδίο 'Διακομιστής Εξερχόμενης Αλληλογραφίας' [Outgoing Mail (SMTP) Server] συμπληρώνετε τον outgoing  mail server της που είναι 'mail.onomasiaistoselidas.gr' και πατήστε 'Επόμενο' (Next).
Στο ' Όνομα λογαριασμού' (Account name) θα συμπληρώσετε το username σας (Όνομα Χρήστη) onoma@onomasiaistoselidas.gr , στο 'Κωδικός'  (Password) θα συμπληρώσετε το password (Κωδικός Πρόσβασης). Aν θέλετε να μη σας ζητάει συνέχεια το κωδικό πρόσβασης όταν λαμβάνετε e-mail τσεκάρετε την επιλογή 'Remember Password' (Αποθήκευση Κωδικού Πρόσβασης). Πατήσετε 'Επόμενο' (Next).

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία  δημιουργίας του λογαριασμού σας, πατήστε 'Finish' (Τέλος).

Ιδιότητες Λογαριασμού email

Εχετε πλέον δημιουργήσει το λογαριασμό σας. Επιλέξτε τον και πατήστε το πλήκτρο  'Ιδιότητες' (Properties).
Από τo κεντρικό μενού του Outlook Express επιλέξτε 'Εργαλεία' (Tools) και 'Λογαριασμοί' (Accounts). Επιλέξτε τον λογαριασμό που δημιουργήστε και μετά το κουμπί ιδιότητες (Properties). Επιλέξτε την καρτέλα Διακομιστές (Servers) και τσεκάρετε την τελευταία επιλογή Απαιτείται έλεγχος ταυτότητας διακομιστή (My server requires authentication).

Αν θέλετε να διατηρούνται αντίγραφα των μηνυμάτων σας στο mail server της Multihosting, τσεκάρετε την επιλογή 'Leave A Copy Of Messages On Server' (Διατήρηση Αντιγράφων Μηνυμάτων Στον Διακομιστή) . Αφήνετε τις ρυθμίσεις ως έχουν και πατήστε 'Εφαρμογή' (Apply) μετά ΟΚ και 'Κλείσιμο' (Close).

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το μέγεθος του mailbox είναι συγκεκριμένο. Εάν αφήσετε πολλά μηνύματα στον server υπάρχει περίπτωση να γεμίσει το mailbox και να μην μπορείτε να δεχτείτε άλλα.

Ικανοποιητική απάντηση;

 Εκτύπωση άρθρου

Επίσης Διαβάστε