Προστασία ενός Directory με κωδικό

Συνδεθείτε στο cpanel σας και επιλέξτε το εικονίδιο"Password Protect Directories". Απο τη λίστα που θα εμφανιστεί επιλέξτε τον φάκελο που θέλετε να προστατέψετε με κωδικό.
Στο Security Settings θα πρέπει:
Να τσεκάρετε την επιλογή "Password Protect This directory" και να δώσετε ένα όνομα για το φάκελο στο πεδίο "Name the protected directory".
Τέλος επιλέξτε "Save"

Στη συνέχεια θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα τουλάχιστον χρήστη που θα έχει πρόσβαση στον προστατευμένο φάκελο.

Στο Create User θα πρέπει να συμπληρώσετε τα εξής:

Username Δίνετε το όνομα του χρήστη που θα έχει πρόσβαση στον φάκελο
Password: Το κωδικό εισαγωγής του
Password (again): επαναλαμβάνετε τον κωδικό εισαγωγής
Τέλος επιλέγετε   Add/modify authorized user

Στο Authorized Users :

Βλέπετε τους χρήστες που έχουν πρόσβαση στον φάκελο . Έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε  επιπλέον χρήστες  αλλά και να αναιρέσετε κάποιον χρήστη επιλέγοντας τον και πατώντας "Delete".

Ικανοποιητική απάντηση;

 Εκτύπωση άρθρου

Επίσης Διαβάστε

Εισαγωγή Βάσης Δεδομένων

Αφού συνδεθείτε...

Τι είναι το cpanel?

Το cPanel X είναι ο...

Αποκλεισμός IP

Αν θέλετε να...

Backup αρχείων και βάσεων δεδομένων

Από το control panel σας...

Δημιουργία Auto-Responder

Αφού μπείτε στο cpanels...