Σας ενημερώνουμε ότι στις 22 Νοεμβρίου 2015 το Μητρώο Ονομάτων Internet [.gr] θα προχωρήσει σε προγραμματισμένη διακοπή των υπηρεσιών του (REGWEB website, EPP service, WHOIS, www.gr) για την εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 3 και των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 23 του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου [.gr] (Απόφαση 750/2 -19/02/2015 της ΕΕΤΤ).


Wednesday, November 4, 2015

« Επιστροφή