Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ανακοινώνει την έναρξη διαδικασίας για την εκχώρηση Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr το μεταβλητό πεδίο των οποίων αποτελεί λέξη κλειδί στο Διαδίκτυο.


Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές. Αφορά Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr το μεταβλητό πεδίο των οποίων αποτελεί λέξη κλειδί στο Διαδίκτυο. Τα συγκεκριμένα Ονόματα Χώρου έχουν δεσμευτεί με Απόφαση της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ 2902/Β/21-12-11), τόσο ως ονόματα χώρου δευτέρου επιπέδου όσο και ως ονόματα χώρου τρίτου επιπέδου με κατάληξη .com, net.gr, org.gr και edu.gr. όπως: Whois.gr, whois.com.gr, whois.net.gr, whois.edu.gr, whois.org.gr. Η αναλυτική λίστα των Ονομάτων Χώρου που θα δημοπρατηθούν συμπεριλαμβάνεται στο Τεύχος Προκήρυξης.


Καθένας από τους ενδιαφερόμενους υποβάλει Φάκελο Προσφοράς στο Πρωτόκολλο της ΕΕΤΤ, επί της Λεωφόρου Κηφισίας, αρ. 60, 7ος όροφος, Τ.Κ. 15125, Δήμος Αμαρουσίου, Αθήνα.


Η Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα για την υποβολή Προσφορών είναι η 12η Ιανουαρίου 2015, και ώρα 12:00 μμ (τοπική ώρα Ελλάδος).

Τεύχος Προκήρυξης

Monday, March 2, 2015

« Επιστροφή