Από τις αρχές του νέου έτους (1/1/2014), έρχονται αλλαγές στη διαδικασία κατοχύρωσης domain names που έχουν την κατάληξη .net, .com, .org, καθώς και άλλων γνωστών gTLDs.

Από 1/1/2014, θα αποστέλλεται email με σύνδεσμο επιβεβαίωσης στον ιδιοκτήτη για:
1. Νέα κατοχύρωση, αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της.
2. Αλλαγή στοιχείων, για Όνομα, Επίθετο ή Email του εκάστοτε ιδιοκτήτη.
3. Μεταφορά Domain, με τον συνήθη τρόπο.
4. Στην περίπτωση που δεν ληφθεί το προειδοποιητικό email που στέλνεται 30 ημέρες πριν από τη λήξη ενός domain.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν, για κάποια από τις παραπάνω ενέργειες καθυστερήσει ο ιδιοκτήτης να επιβεβαιώσει μέσω του συνδέσμου που του έχει αποσταλεί, για περισσότερες από 15 ημέρες, τότε το domain του θα ανασταλθεί (θα γίνει suspended) προσωρινά.

Wednesday, March 26, 2014

« Επιστροφή